Pavel Šámal

Datum narození: 24.9.1953
Místo narození: Náchod
Profese: specialista na trestní právo, předseda Nejvyššího soudu
Znamení: Váhy

Související celebrity

Životopis

Specialista na trestní právo Pavel Šámal, který je hlavním autorem nového trestního zákona, se roku 1993 stal soudcem Nejvyššího soudu České republiky a od roku 2015 je jeho předsedou.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na ní Pavel Šámal získal titul JUDr. a později Ph.D. Působil jako soudce u Okresního soudu v Mostě (1979 až 1982), Krajského soudu v Ústí nad Labem (1982 až 1991) a rok u republikového Nejvyšší soud, který se záhy transformoval na Vrchní soud v Praze. Od roku 1993 je Pavel Šámal soudcem Nejvyššího soudu (členem trestního kolegia a předseda jeho velkého senátu) a též členem komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu rekodifikace trestního zákona a trestního řádu.

Zabývá se též pedagogickou činností - vyučuje trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, externě i na Policejní akademii v Praze a na Justiční akademii v Kroměříži. V roce 2001 se habilitoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru trestní právo a v roce 2006 byl jmenován profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika. V roce 2008 se stal Právníkem roku v oboru trestní. Od roku 2015 je Pavel Šámal předsedou Nejvyššího soudu; ve funkci vystřídal Ivu Brožovou, která si šéfovské křeslo udržela 13 let.

Profesor Pavel Šámal je hlavním autorem nového trestního zákoníku z roku 2009, spoluautorem komentářů k trestnímu řádu i k zákonu, k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže. Dále se významnou měrou podílel na zásadních publikacích českého právního řádu, jako jsou Alternativní řešení trestních věcí v praxi (2000), Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice (2001), Přípravné řízení trestní (1997, 2003), Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech (2005). Působí v redakčních radách odborných časopisů, např.: Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Bulletin advokacie.

Manželka Pavla Šámala Milada je soudkyní Nejvyššího soudu. Podle seznamu zveřejněného na webových stránkách justice.cz byli oba členy KSČ.

 

Další Osobnosti

zobrazit profil Jiří Lábus
Jiří Lábus
zobrazit profil Adéla Sýkorová
Adéla Sýkorová
zobrazit profil Bára Niničová
Bára Niničová
zobrazit profil Jan Cimický
Jan Cimický
zobrazit profil Jan Kadlec
Jan Kadlec
zobrazit profil Petr  Gawlas
Petr Gawlas
zobrazit profil Jiří Čapka
Jiří Čapka
zobrazit profil Milo Ventimiglia
Milo Ventimiglia