Pavel Šámal

Datum narození: 24.9.1953
Místo narození: Náchod
Profese: specialista na trestní právo, předseda Nejvyššího soudu
Znamení: Váhy

Související celebrity

Životopis

Specialista na trestní právo Pavel Šámal, který je hlavním autorem nového trestního zákona, se roku 1993 stal soudcem Nejvyššího soudu České republiky a od roku 2015 je jeho předsedou.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na ní Pavel Šámal získal titul JUDr. a později Ph.D. Působil jako soudce u Okresního soudu v Mostě (1979 až 1982), Krajského soudu v Ústí nad Labem (1982 až 1991) a rok u republikového Nejvyšší soud, který se záhy transformoval na Vrchní soud v Praze. Od roku 1993 je Pavel Šámal soudcem Nejvyššího soudu (členem trestního kolegia a předseda jeho velkého senátu) a též členem komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu rekodifikace trestního zákona a trestního řádu.

Zabývá se též pedagogickou činností - vyučuje trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, externě i na Policejní akademii v Praze a na Justiční akademii v Kroměříži. V roce 2001 se habilitoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru trestní právo a v roce 2006 byl jmenován profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika. V roce 2008 se stal Právníkem roku v oboru trestní. Od roku 2015 je Pavel Šámal předsedou Nejvyššího soudu; ve funkci vystřídal Ivu Brožovou, která si šéfovské křeslo udržela 13 let.

Profesor Pavel Šámal je hlavním autorem nového trestního zákoníku z roku 2009, spoluautorem komentářů k trestnímu řádu i k zákonu, k zákonu o soudnictví ve věcech mládeže. Dále se významnou měrou podílel na zásadních publikacích českého právního řádu, jako jsou Alternativní řešení trestních věcí v praxi (2000), Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice (2001), Přípravné řízení trestní (1997, 2003), Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech (2005). Působí v redakčních radách odborných časopisů, např.: Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Bulletin advokacie.

Manželka Pavla Šámala Milada je soudkyní Nejvyššího soudu. Podle seznamu zveřejněného na webových stránkách justice.cz byli oba členy KSČ.