Edvard Beneš

Datum úmrtí: 3.9.1948
Místo narození: Koželany
Profese: bývalý prezident

Životopis

Bývalý československý politik a prezident Edvard Beneš prožil obě světové války. Výrazně se podílel na formování českého státu před rokem 1918 i na jeho zahraniční politice poté. Při svém úsilí proto těžko nesl nedemokratické změny jako byl například Mnichov 1938 nebo únor 1948.

Edvard Beneš se narodil 28. května 1884 v Koželanech jako nejmladší syn do rolnické rodiny. Mezi lety 1896 a 1904 vystudoval Gymnázium na Vinohradech a poté na Filozofické fakultě Univerzity Karlo-Ferdinandovy. Později se dostal na Sorbonnu ve Francii, odkud po chvíli přesídlil na Svobodnou školu politických nauk. V roce 1907 se Edvard Beneš přestěhoval do Berlína, kde pokračoval ve studiu. Doktorskou práci napsal na téma Problém rakouský a otázka česká. Studie o politických bojích slovanských národů v Rakousku. Diplom mu však neuznala pražská univerzita a tak musel Edvard Beneš složit rigorózní zkoušky v Praze, díky čemuž získal titul doktora filosofie.

Po ukončení studií Edvard Beneš vyučoval na obchodní akademii v Praze po tři roky. Po roce 1912 přednášel na Filozofické fakultě.

Když začala 1. světová válka, rozhodl se Edvard Beneš organizovat vnitřní odboj pojmenovaný Maffie. Jeho hlavní náplní bylo udržet stálou komunikaci mezi T. G. Masarykem, který se nacházel ve Švýcarsku a odbojem v Čechách. V září roku 1915 však Edvard Beneš emigroval do zahraničí a od té doby je jeho život úzce spjat s T. G. Masarykem a M. R. Štefánikem. Tyto tři osobnosti výrazně pomohly vzniku Československa především jednáním s představiteli zemí Dohody, díky nimž získali uznání svého nového státu.

Po vyhlášení autonomie Československa dne 28. října 1918 byl Edvard Beneš jmenován ministrem zahraničí. Přestože zahraniční politika byla jeho doménou, účastnil se i vnitropolitických rozhodnutí. V letech 1921 a 1922 působil Edvard Beneš na pozici československého předsedy vlády. V období první republiky zastával dvakrát i funkci poslance. 18. prosince 1935 byl zvolen druhým československým prezidentem po abdikaci T. G. Masaryka.

Edvard Beneš uzavřel spojeneckou dohodu s Francií a Sovětským svazem. To však nepomohlo proti přijetí Mnichovské dohody v roce 1938, kvůli které pak také abdikoval. Odletěl do Anglie, pak do USA a po vypuknutí 2. světové války se Edvard Beneš navrátil do Londýna a stal se vůdčí osobností československého zahraničního odboje. V roce 1941 dosáhla československá exilová vláda plného uznání od Velké Británie i SSSR.

Po skončení 2. světové války se Edvard Beneš navrátil do Prahy, aby dále vykonával úřad prezidenta. Vydal Benešovy dekrety, okolo kterých se dodnes vede diskuze, jelikož zahrnují i odsun sudetských Němců z území Československa.

Po komunistickém převratu v roce 1948  Edvard Beneš na post prezidenta podruhé abdikoval a krátce na to, 3. září 1948, zemřel v Sezimově Ústí.

 

Další Politici

zobrazit profil Zdeněk Ondráček
Zdeněk Ondráček
zobrazit profil Tomáš Trč
Tomáš Trč
zobrazit profil Roman Váňa
Roman Váňa
zobrazit profil Jiří Rozbořil
Jiří Rozbořil
zobrazit profil Theresa Mayová
Theresa Mayová
zobrazit profil Jaromír Kohlíček
Jaromír Kohlíček
zobrazit profil Ivo Šanc
Ivo Šanc
zobrazit profil Stanislav  Gross
Stanislav Gross