Michal Miovský

Michal Miovský

Datum narození: 9. 9. 1975
Místo narození: Brno
Profese: psycholog, psychoterapeut
Znamení: Panna

Související celebrity

Životopis

Psycholog a psychoterapeut Michal Miovský coby přednosta Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze přijal nabídku účastnit se unikátního projektu Psychoporadna Blesku.

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tamtéž byl Michal Miovský v roce 2005 habilitován v oboru klinická psychologie a šest let nato jmenován profesorem.

MICHAL MIOVSKÝ: PRAHA JE DROGOVÁ ŽUMPA

Profesní dráhu Michal Miovský začínal jako preventivní a poradenský pracovník ve společnosti Podané ruce, která pomáhá lidem osvobodit se od závislosti nebo v jiné tíživé životní situaci. Později zde působil jako vedoucí Denního psychoterapeutického stacionáře Elysium a ředitel sekce léčebných zařízení.

V té době se Michal Miovský profiloval v oboru klinická psychologie na Psychiatrické klinice Brno-Bohunice. V letech 2001 až 2005 pracoval jako vědecký pracovník Psychologického ústavu Akademie věd ČR a byl odborným asistentem na Katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2005 byl Michal Miovský jmenován vedoucím nově vzniklého Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze. Po jeho sloučení s oddělením pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (U Apolináře) vznikla v roce 2012 Klinika adiktologie, jejímž se stal přednostou.

Roku 2008 začal Michal Miovský působit ve funkci proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy. Stal se externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a editorem odborného časopisu Adiktologie.

Profesor Michal Miovský napsal řadu publikací, jako jsou např. LSD a jiné halucinogeny (1996), Drogy už, anebo ještě (1997), Neuropsychologie v psychiatrii (2006), Konopí a konopné drogy (2008), Prevence rizikového chování ve školství (2015) nebo Diagnostika a terapie ADHD (2018).

V roce 2021 Michal Miovský - podobně jako internistka a terapeutka Kateřina Cajthamlová, psychoterapeutka Lenka Hlavičková nebo psycholog Václav Mertin - přijal nabídku zúčastnit se unikátního projektu Psychoporadna Blesku!, odstartovaného rok po začátku koronavirové pandemie.

 

Další Osobnosti

zobrazit profil Martin Dvořák
Martin Dvořák
zobrazit profil Tatiana Kavčiaková
Tatiana Kavčiaková
zobrazit profil Jakub Hrůša
Jakub Hrůša
zobrazit profil Monika Kilnarová
Monika Kilnarová
zobrazit profil Jaroslav Kalát
Jaroslav Kalát
zobrazit profil Tomáš Satoranský
Tomáš Satoranský
zobrazit profil Ondřej Kolek
Ondřej Kolek